Yamalube platinum chain spray. Smar do łańcuchów

Yamalube platinum chain spray jest to jeden z najpopularniejszych i najskuteczniejszych spośród dostępnych na rynku smarów do łańcuchów. Charakteryzuje się on unikalną formułą, zapewniającą bardzo dużą przyczepność smaru, co może w znacznym stopniu wydłużyć czas użytkowania i żywotność łańcucha.

Yamalube platinum chain spray

Ponieważ łańcuchy napędowe przenoszą niezwykle duże naciski jednostkowe, odpowiednie smarowanie ma duże znaczenie. Zależy od niego czas użyteczności danego łańcucha. Inną cenioną przez użytkowników cechą jest to, że smar nie chlapie, dzięki czemu na przykład nie brudzi tylnej felgi w motocyklu. Do zalet i korzyści płynących z użytkowania tego rodzaju smaru zaliczyć można ekstremalną przyczepność, znacznie większe przebiegi pomiędzy smarowaniami, zmniejszenie zużycia łańcucha, znakomitą penetracje, wysoką odporność na zmywanie oraz skuteczne zabezpieczenie przed rdzą. Smar może być wykorzystywany do wszystkich rodzajów łańcuchów napędowych. Przed użyciem należy lekko wstrząsnąć opakowaniem, następnie zaś spryskać wewnętrzną stronę łańcucha i odczekać około 30 minut.