Pompy do fekaliów

Pompy do pompowania nieczystości Pompy tego typu używane są zazwyczaj na statkach, jachtach czy łodziach wypompowując zanieczyszczoną wodę, nieczystości lub fekalia. Pompy do fekaliów zazwyczaj zasilane są napięciem równym 24 volt. Warto pamiętać o tym, aby używać tych pomp do cieczy, które nie przekraczają wyznaczonej gęstości przez producenta. Po przekroczeniu podanych norm urządzenie może ulec […]