Wiele nazw i początki miasta Petersburg

Niewiele popularnych miast miewało na przestrzeni wieków aż tyle nazw, ile Sankt Petersburg. Pierwotnie miasto to nosiło nazwę Sint Petersburg na cześć świętego Piotra. Brzmienie tych wyrazów nawiązywało zaś do języka holenderskiego, a to dlatego, że car Piotr I Aleksiejewicz Wielki przebywał za młodu w Niderlandach. Następnie nazwa uległa zmianie, odwołując się do języka niemieckiego, a Wenecja Północy stała się Sankt Petersburgiem. Następna zmiana wynikała z przyczyn politycznych. Kiedy w 1914 roku wybuchła Wielka Wojna, zwana po 1945 roku pierwszą wojną światową, Rosja i Niemcy znalazły się po przeciwnych stronach w konflikcie. Nie było wówczas szans, aby brzmiąca po niemiecku nazwa zachowała się na dłużej, a odwołujący się do języka rosyjskiego Piotrogród przetrwał tylko dziesięć lat. W 1924 roku zmarł Włodzimierz Lenin, przywódca rosyjski i inicjator rewolucji bolszewickiej, a miasto miało od tego momentu nosić nazwę na jego cześć – Leningrad. Dopiero w 1991 oficjalnie wrócono do nazwy Sankt Petersburg, choć najczęściej używa się samego drugiego członu.

Początki wspaniałego miasta

Fakty na temat miasta Piotra Wielkiego dowodzą, że car rozkazał wybudować to miasto na terenach podmokłych dokładnie w 1703 roku. Już od początku XVII wieku dynastia Romanowów robiła wszystko, co mogła, aby wywalczyć dostęp do Morza Bałtyckiego. Udało się to dopiero wskutek wojen i bitew za czasów Piotra Wielkiego. Car marzył o tym, by zbudować wspaniałe miasto od całkowitych podstaw, a jego utworzenie miało być metaforą rodzącej się potęgi całego kraju. Osuszanie terenu, który stanowiły przede wszystkim mokradła, było największym problemem dla tych, którzy stanęli w obliczu wymagań cara. Operacja zakończyła się jednak sukcesem, a już w 1703 roku wzniesiono Twierdzę Pietropawłowską. Z kolei na polecenie córki Piotra Wielkiego, carycy Elżbiety, w Petersburgu stanął wspaniały pałac zimowy, którego projekty były inspirowane francuskim Wersalem. Jednym z symboli miasta jest pomnik Piotra Wielkiego znajdujący się na Placu Senackim, który jest powszechnie znany jako “Jeździec Miedziany”. To właśnie do niego Aleksander Puszkin nawiązywał w swoim najsłynniejszym poemacie. Monument został odsłonięty w drugiej połowie XVIII wieku i od tamtej pory stanowi ważną część miasta, którą chętnie odwiedzają turyści z całego świata.