Ster strumieniowy Vetus. Pędnik okrętowy o praktycznym zastosowaniu

Ster strumieniowy (na przykład ster strumieniowy Vetus) to pędnik (czyli urządzenie, które zamienia energię, która dostarczana jest z zewnątrz lub z silnika napędowego na siłę poruszającą jednostkę pływającą) okrętowy, który początkowo stosowany był wyłącznie na dużych i średnich jednostkach pływających o napędzie mechanicznym, zaś obecnie wykorzystywany jest także na obiektach mniejszych, na przykład jachtach.

Ster strumieniowy Vetus

Istota jego działania polega na wytworzeniu siły naporu wody padającej prostopadle do płaszczyzny symetrii jednostki poniżej linii wodnej w części dziobowej a także, chociaż znacznie rzadziej rufowej. Dzięki takiemu sterowi w znacznym stopniu zwiększa się manewrowość danej jednostki przy niewielkich prędkościach oraz możliwe jest także manewrowanie jednostkami nieruchomymi. Stery strumieniowe pozwalają dodatkowo na dosuwanie czy też odsuwanie jednostki do czy od nabrzeża, oraz obracanie jej w miejscu i dokonywanie niezwykle ciasnych zwrotów. Występuje kilka rozwiązań technicznych związanych ze sterami strumieniowymi, ich wybór uzależniony jest od konkretnej jednostki i preferencji użytkownika.